Консалтинг и едукација на фирмите, институциите и невладините организации по сите прашања поврзани со ЕУ фондовите – од предлог проектот до финалното известување. Нашиот  тим нуди помош во разбирањето на јавните политики и програми на ЕУ со цел на подобра подготовка на предлог проект, во осмислувањето и подготовката на квалитетни проекти, во финансиското управување и процедурите на имплементација на проекти, следење и евалуација на истите, се до финалното известување.

  • Развој на проектна идеа и пополнување на апликационен образец;
  • Упатство за подготовка на проектна документација;
  • Подготовка на апликацијата за безповратни средства;
  • Финансиско управување со проектот, видови на прихватливи трошоци, изработка на буџетот;
  • Проектно партнерство во контекст на ЕУ Фондови;
  • Постапка на евалуација на предлог проекти.