• +389 2 3151 099 / +389 71 36 60 73

  • info@reviconsee.mk

Најдобри сметководствени и консултантски услуги

Широк спектар на сметководствени и услуги од деловниот и инвестициски консалтинг во најширока смисла

Професионални вештачења

Вештачења за потреби на клиентите или судовите од страна на лиценцирани вештаци, првенствено од областа на материјалното, сметководственото и финансиското работење, но и од сите други области

Семинари, советувања, едукација

Периодични и повремени тематски семинари и советувања посветени на примената на релевантните прописи и следење на промените во правното, институционалното и деловното окружување

Наши услуги Што нудиме ?

25 годишно искуство

Тоа е пристап кој го спојува најквалитетното сметководствено и даночно советување, финансико планирање и најдобриот инвестициски менџмент.

85

Процентуален деловен пораст

467

Успешни инвестиции

139

Тековни проекти

    Испратете ни ваше мислење или порака

    captcha

    mk_MKMK