Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија
Народна банка на Република Северна Македонија
Министерство за финансии на Република Северна Македонија
Сојуз на стопански комори на Република Северна Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија
Агенција за вработување на Република Северна Македонија
Влада на Република Северна Македонија
Бизнис
Државен завод за статистика на Република Северна Македонија
Македонска берза
Министерство за економија на Република Северна Македонија
ИФРС Комисија